واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی چالدران شروع به فعالیت می کنند ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

فرماندار:
واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی چالدران شروع به فعالیت می کنند

فرماندار چالدران گفت: ۵۰ هکتار زمین به شهرک صنعتی چالدران اختصاص داده شده است که تا پایان سالجاری مراحل اجرایی این شهرک آغاز خواهد شد.

آذربایجان غربی
چیزی یافت نشد !