مصاحبه ای که دل دانش آموزان محروم اسفراینی را شاد کرد ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

مصاحبه ای که دل دانش آموزان محروم اسفراینی را شاد کرد

شاید یکی از مهمترین دردسرهای کرونا طی یک سالی که از شیوعش در کشور گذشت برای دانش آموزان بوده است.

صادرات ریلی محصولات پتروشیمی خراسان از طریق گمرک جاجرم ۰۷ بهمن ۱۳۹۹

مدیر کل گمرک خراسان شمالی خبر داد:
صادرات ریلی محصولات پتروشیمی خراسان از طریق گمرک جاجرم

حفظ جایگاه سردار سلیمانی به عهده دانشگاهیان است ۱۷ دی ۱۳۹۹

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :
حفظ جایگاه سردار سلیمانی به عهده دانشگاهیان است

خراسان شمالی
اصلاح نژاد دام های عشایری از نیازهای اساسی عشایر خراسان شمالی ۰۷ دی ۱۳۹۹

اصلاح نژاد دام های عشایری از نیازهای اساسی عشایر خراسان شمالی

مدیر کل امور عشایری خراسان شمالی اصلاح نژاد دام های عشایری را یکی از نیازهای اساسی دامداران عشایر این استان عنوان کرد.