استفاده تطبیقی ساختمان های قدیمی ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

استفاده تطبیقی ساختمان های قدیمی

استفاده مجدد تطبیقی ​​به چیزی بیش از یک جنبش حفظ تبدیل شده است. این تبدیل به راهی برای نجات خاطرات و راهی برای نجات کره زمین شده است. ساختمان هنرهای صنعتی سال ۱۹۱۳ در لینکلن، نبراسکا، خاطرات نمایشگاهی ایالتی را در ذهن مردم محلی، زمانی که قرار بود تخریب کند، حفظ کرد. یک گروه صمیمانه […]

۱۴ آذر ۱۴۰۲

اسطوره ها

میراث فرهنگی
چیزی یافت نشد !