با وجود ریزش سنگین قیمت نفت در هفته گذشته، انتظار نمی رود گروه اوپک پلاس سیاست تولید خود را تغییر دهد.

سه نماینده اوپک پلاس به رویترز گفتند: با وجود ریزش قیمت نفت و آشفتگی بازارهای مالی، انتظار نمی رود گروه اوپک پلاس با تغییر سیاست تولید خود، در بازار نفت مداخله کند و احتمالا سهمیه های تولید فعلی را تا پایان سال ۲۰۲۳ حفظ خواهد کرد.

قیمت نفت در دو هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به سلامت بخشهای بانکی آمریکا و اروپا و پیامدهای گسترده احتمالی برای اقتصاد جهانی، ۱۰ درصد ریزش کرده است.

با این حال، نمایندگان گروه اوپک پلاس اظهار کردند: اوپک پلاس به توافقی که از اکتبر ۲۰۲۲ برای کاهش هدف تولید به میزان دو میلیون بشکه در روز تا پایان سال ۲۰۲۳ داشت، پایبند می ماند. یکی از نمایندگان اوپک پلاس به رویترز گفت: هیچ تغییری برای این گروه تا پایان سال وجود نخواهد داشت. نماینده دومی اظهار کرد: اوپک پلاس قصد کاهش بیشتر تولید برای تقویت قیمتها را ندارد و نماینده سوم به رویترز گفت: افت قیمت تحت تاثیر سفته‌بازی بوده و ارتباطی با عوامل بنیادین بازار نفت نداشته است.

روسیه که یکی از اعضای گروه اوپک پلاس است، سه شنبه هفته جاری اعلام کرد: به کاهش تولید نفت به میزان ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا آخر ژوئن امسال ادامه می دهد.

مشاوران شرکت “انرژی اسپکتس” هفته گذشته اعلام کردند اوپک پلاس برای واکنش به ریزش قیمت نفت، شتاب نخواهد کرد و منتظر خواهد ماند تا پس از وحشت اخیر در بخش بانکی، بازارهای مالی آرام شود.

تحلیلگران انرژی اسپکتس در یادداشتی نوشتند: برای اوپک پلاس بدون اینکه ابتدا دریابد چه مخاطراتی وجود دارد، دست زدن به اقدام زود خواهد بود. اوایل هفته گذشته پیش از آنکه بحران بانک اروپایی “کردیت سوئیس”، بازارها را به وحشت بیاندازد، شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، در مصاحبه‌ای با شرکت مشاوره “انرژی اینتلیجنس”، اظهار کرده بود که اوپک پلاس اهداف تولید نفت خود را تا پایان سال با توجه به سطح بالای ابهامات در بازارهای جهانی و رشد اقتصادی جهانی، بدون تغییر نگه خواهد داشت.

بر اساس گزارش اویل پرایس، نشست کمیته مشترک وزیران اوپک پلاس که در زمینه سیاست تولید به وزیران این گروه توصیه ارائه می کند، سوم آوریل برگزار می شود.