میزان آسیب‌دیدگی کشتی‌گیران در رقابت‌های المپیک توکیو و رویدادهای المپیک جوانان و مسابقات جهانی جوانان اعلام شد.

بابک شادگان، رییس کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کشتی در کنفرانس جهانی کمیته بین المللی المپیک که درباره راه های پیشگیری از آسیب و بیماری در ورزش برگزار شد، شرکت کرد و در مورد اقدامات کمیسیون پزشکی اتحادیه جهانی کشتی توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس گزارش ارائه شده توسط دکتر شادگان، در بازی‌های المپیک توکیو مجموعا ۲۸۷ کشتی‌گیر شرکت کردند و تنها ۲۸ آسیب در طول ۳۲۲ مبارزه این رقابت ها ثبت شد که نتیجه آن ۹.۸ آسیب در هر ۱۰۰ ورزشکار و ۸.۷ آسیب در هر ۱۰۰ مبارزه بود.

همچنین در دو رویداد رده جوانان در سال ۲۰۱۸، در مجموع ۷۶۸ کشتی گیر در بازی های المپیک جوانان و مسابقات جهانی جوانان شرکت کردند که میزان آسیب به ترتیب ۴.۵۴ درصد و ۱۰.۶۴ درصد بود.